Home / SHORT FILMS and ANIMATIONS / Last Shot Short Film
Last Shot Short Film
Last Shot Short Film

Last Shot Short Film

Last Shot Short Film

 

Last Shot Short Film

Last Shot Animated Short Film by Aemilia Widodo from Ringling College of Art and Design.

Just discovering the joys of photography, a girl ends up breaking his camera by accident…

A film by Aemilia Widodo
produced at Ringling College of Art + Design
Department of Computer Animation
Class of 2016

KISA FİLM HAKKINDA

Sözcük anlamı ile kısa film, süresi kısa olan filmlerdir. Diğer bir değişle teknik olarak 30 dakika ve altında sürelerde tamamlanan filmler, kısa film olarak değerlendiriliyor. Süre, ilk bakışta görünen belirleyici özelliktir. Kısa filme daha kapsamlı bir tanım arandığında uzun metraj kıyaslaması çoğunlukla karşımıza çıkar. Bu karşılaştırmalar, daha çok bilinenin üzerinden yapılan örnekleme ile bir tanıma ulaşma çabasıdır. Örneğin uzun filme göre daha öz olmasının getirdiği kestirmeler, zeki olması, sözünü dolaştırmadan çarpıcı bir dille söylemesi gibi. Öte yandan sinema tarihine bakıldığında süre düşünülmeksizin üretilen ortalama 15 dakikalık filmlerin ilk eserler olduğu görülmektedir. Öyleyse sinema tarihi kısa fimlerle başlamış diyebiliriz. Bugün uzun metraj bir filmin süresinin ortalama 90 dakika olmasının nedeni, sinemanın süreç içinde gelişen ticari çizgisinin getirdiği bir sonuçtur. İdeal izleme süresinde seyirci, ödediği bilet parası karşılığında ne kadar süre film izleyeceğini bilir ve filmin ortasında bir mola vererek mısır, kola gibi ihtiyaçlarının giderilmesi ile sinemanın ticari yönüne katkı sağlamış olur.

Check Also

Spellbound

Spellbound Short Film

Spellbound Short Film Spellbound Short Film “Be careful what you wish for.” We’ve all heard ...