Home / Masaüstü Yayıncılık - Grafik Tasarım ve Basılı İşler / Non-Profit Organisation / Sivil Toplum Kuruluşu
Non-Profit Organisation

Non-Profit Organisation / Sivil Toplum Kuruluşu

Non-Profit Organisation / Sivil Toplum Kuruluşu

Non-Profit Organisation / Sivil Toplum Kuruluşu

Brochure – Flyer Design / Broşür – El İlanı Tasarımı

Sosyal Yardımlaşma ve Haklar Platformu / Konyaaltı – Antalya

Biz, insan hakları savunuculuğu için yola çıkmış gönüllüler olarak bu kavramın içini doldurmayı önemsedik ve siyaset üstü bir konu olduğu bilinciyle çalışmalarımıza başladık.

         Herkes için yaşam hakkı ve akabinde her zaman ve her bir yaşam alanı, coğrafya farketmeksizin; eşit, adil, şiddetten arınmış ve yaşam refahının arttırılması anlamında çalışmalarımızı sürdürmeyi ilke edindik.

 İşbu bildirgeyle yaşadığımız yeryüzünde savaşların son bulması adına mücadele edeceğimizi, insan kaynaklı ölümlere ve işkence, idam, her türlü ayrımcılık ve şiddete,  adaletsizliğe karşı varoluş göstereceğimizi bu bildirgeye imzacı olarak bir kez daha göstermiş oluyoruz. Evrensel insan hakları beyannamesi maddelerinin sesimizi duyurabildiğimiz tüm alanlarda işlerliğini sağlamak, insan hakları bilinci adına farkındalık yaratmak ve bu çatı kavram kapsamında sosyal yardımlaşmayı da özümsediğimizi bildiririz.

         Aynı amaç ve hedeflerle yola koyulduğumuz arkadaşlarımıza ve kurumlara, yollarımızın kesiştiği tüm dostlarımıza bu zorlu mücadele de;  varolmanın bir sabır işi olduğunu da hatırlatmak isteriz.

         Bizlerin ve paydaşlarımızın bu yolda önlerine engeller konulacağı, önyargılar ve farklı yöntemlerle yok etme ve yıldırma çalışmaları yapabileceklerini biliyoruz. Ancak her şeye rağmen bizler insan için, yaşam haklarımız için, eşit ve adil bir ömür için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Check Also

Sanitary

Sanitary Ware / Sağlık Gereçleri

Sanitary Ware / Sağlık Gereçleri Sanitary Ware / Sağlık Gereçleri Medical Equipments / Medikal Ekipmanlar ...