Childrens

Children’s Book / Çocuk Kitabı

Childrens Book / Çocuk Kitabı

 

Childrens Book / Çocuk Kitabı

Publish Design / Kitap Tasarımı

Illustration / İllüstrasyon

Bilsem Eğitim Kurumları – İstanbul

Tarihimizde, üstün yetenekli çocuklar için dünya tarihine örnek olmuş ve diğer devletler tarafından yıllarca incelenmiş ve incelenmekte olan Enderun Mektepleri tarihe başarılı bir ilk model olarak geçmiştir. Üstün Yetenekli çocukların eğitimi Cumhuriyetin başlangıcında yapılan somut çalışmaların devamında uzun yıllar ne yazık ki dikkate alınmayan bir konu olarak kalmıştır.

Üniversitede öğrencilik yıllarımdan itibaren bu konu zihnimi çok meşgul etmiş ve kalıcı bir model konusunda araştırmalara başlamıştım. Asistanlık yıllarımdan sonra, araştırmalarımı ve çalışmalarımı bu konu üzerine yoğunlaştırarak, Ülkemizin ekonomik-sosyal yapısına ve milli eğitim sistemine uygun olan bir model oluşturdum. Önceleri bu yapının ismi yoktu, üstün zekalı ve üstün yetenekliler ismini telaffuz etmeyen bir ismi olmalıydı.

İlk olarak ismini “Ek Ders Uygulama Okulu” olarak düşünmüştüm. Bazı ileri ülkelerde isim kullanmamaya gösterilen özen önemliydi. Nasıl özel eğitimin diğer alanlarındaki çocuklar için etiketleme uygun değilse, aynı şey ileri olan çocuklar için de geçerliydi. Çocuk çocuktu… Yavaşı, hızlısı, zekisi, daha az zekisi, hızlı öğreneni veya yavaş öğreneni, işitmeyeni, görmeyeni, bedensel yetersizliği olanı, olabilirdi. Ama çocuk yetiştirilirken bunların hiçbirinin önemi yoktu. O, bunları hiç fark etmeyecek bir eğitimle yetiştirilmeliydi. Çünkü onun bireysel gelişimi ve mutlu bir birey olması önemliydi. Bulunduğu şartlar içinde ona en iyisi verilmeli, onun bir çocuk veya bir genç olduğu unutulmamalıydı. Bu gerekçelerle isimlendirmelerden, etkilendirmelerden kaçınmak gerekliliği vardı. Sonrasında, temelinde bilimi, sanatı ve sporu içeren bir konu olduğu için bu eğitim kurumlarının adını Bilim ve Sanat Merkezleri olarak belirledim. Üstün yetenekli çocukların erken tanısı ve eğitimi diğer çocuklarda olduğu gibi önemli olduğundan eğitimin de okul öncesinden itibaren başlaması gerekiyordu.

Check Also

Sanitary

Sanitary Ware / Sağlık Gereçleri

Sanitary Ware / Sağlık Gereçleri Sanitary Ware / Sağlık Gereçleri Medical Equipments / Medikal Ekipmanlar ...