Personal Works / Kişisel Çalışmalar

Personal Works / Kişisel Çalışmalar

Personal Works / Kişisel Çalışmalar

Personal Works / Kişisel Çalışmalar

Concept and Character Deisgn / Konsept ve Karakter Tasarımı

(Fransızca: illustration) resim sanatının abartılı ya da doğada benzeri görülemeyecek ve deneysel olarak kurgulanamayacak kompozisyonlarla resmedilmesi demektir. Gerçekçi resim sanatının bir dalı sayılabilir. Genellikle reklam, eğitim ve fantastik anlatımlara destek olarak çizilir veya bizzat kendisi sanatsal çalışma olarak tasarlanır.

Antik mağara resimlerinden, günümüzde gazetelerde çizilen karikatürlere kadar farklı  örnekleri vardır. Grafik sanatların bir koludur.

İlk örneklerini Alman Nazileri döneminde komutanlar arası mesajlaşmada kullanılmıştır. Almanlar’ın ürettiğini söyleyebileceğimiz, İtalya’da da büyük ilgi görmüş bir sanattır.

Genellikle ilk temsilcileri siyasi amaç gütmekteydi, bir süre sonra bu algı kendisini sanata bıraktı.

Türkiye’deki ilk uygulayıcısı İhap Hulusi Görey’dir.

An illustration is a commissioned image created for mass distribution, generally complementing a text or narrative. Illustrations are seen in reproduction, either in print or digitally. They appear in many forms including posters, flyers, magazines, books, advertising and others.

The origin of the word “illustration” is late Middle English (in the sense ‘illumination; spiritual or intellectual enlightenment’): via Old French from Latin illustratio(n- ), from the verb illustrate.

In the art world, illustration has at times been considered of less importance than graphic design and fine art.

Today, however, due in part to the growth of graphic novel and video game industries, as well as increased use of illustration in magazines and other publications, illustration is now becoming a valued art form, capable of engaging a global market.

Original illustration art has been known to attract high prices at auction. The US artist Norman Rockwell’s painting “Breaking Home Ties” sold in a 2006 Sotheby’s auction for USD15.4 million. Many other illustration genres are equally valued, with pinup artists such as Gil Elvgren and Alberto Vargas, for example, also attracting high prices.